Tel: 041 985 079
Cesta 8. maja 2, Log pri Brezovici

  Domov   Kontakt   Podjetje    

 

                 
    Servis vozil     Vulkanizerstvo     Rent a car     Zavarovanje  
 

 Ukvarjamo se z vzdrževanjem
vozil vseh vrst

    Redni servis

    Hitri servis

Preberi več

 


Prodaja, montaža in centriranje
avtoplaščev

    Na zalogi avtoplašči Dunlop, Nexen

    Fulda, Goodyear, Sava

Preberi več
 


Najem vozil za vikend, dopust
ali pa samo nedeljski izlet

    Pogoji najema     (terms eng...)

   Cenik najema       (price eng...)

Preberi več
 

Nudimo vam zavarovanja
vseh vrst

    Avtomobilsko zavarovanje

    Vsa dodatna zavarovanja

Preberi več
 
                 
 

Servis, vulkanizerstvo in rent a car Armič d.o.o. več kot 20 let


 

Pogoji najema

POGOJI NAJEMA - ARMIČ d.o.o.

 

1. POTREBNI DOKUMENTI IN PLAČILA

Stranka mora imeti ob prevzemu s seboj veljaven OSEBNI DOKUMENT, VOZNIŠKO DOVOLJENJE in KREDITNO KARTICO, s katero je mogoče narediti predavtorizacijo oz. depozit za najem in odbitno franšizo. Pravne osebe lahko vozilo prevzamejo po PLAČANEM PREDRAČUNU, predložiti pa morajo tudi NAROČILNICO s specifikacijo »najem vozila« in navedenim obdobjem najema. Z naročilnico so kriti morebitni dodatni stroški, ki bi lahko nastali poleg osnovne najemnine plačane po predračunu. Brez izpoljenih navedenih pogojev najem ni možen.

 

2. NAJETO VOZILO SMEJO VOZITI

-

osebe stare nad 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje najmanj tri leta.

-

oseba, ki je kot voznik ali dodatni voznik vpisana v najemni pogodbi.

 

 

3. DOLŽINA NAJEMA

Minimalna dolžina najema je 1 dan (24h). V kolikor najemnik zamudi več kot 60 minut, se mu obračuna vsaka dodatna ura v višini 1/3 dnevnega najema po ceni z neomejenimi kilometri. V kolikor želi najemnik podaljšati najem mora o tem obvestiti poslovalnico najmanj 24 ur pred potekom najemne pogodbe.

 

4. DOSTAVA PREVZEM IN VRAČILO VOZILA

Dostava prevzem in vračilo vozila je vsak delavnik med 8.00 in 17.00h, sob/ned 8.00h-12.00h. V kolikor želite dostavo, prevzem ali vračilo vozila izven delovnega časa je to možno proti plačilu po veljavnem ceniku. V primeru, da vozilo vrnete izven delovnega časa, brez predhodnega dogovora in doplačila in pri tem agent ni prisoten, ste za stanje najetega vozila v celoti odgovorni do trenutka, ko nastopi uradni odpiralni čas poslovne enote. Najemnik se obvezuje, da bo vozilo vrnil v stanju, v kakršnem ga je prejel ter v dogovorjenem času in kraju.

 

5. ZAVAROVANJE

Ob najemu vozila so vključena naslednja zavarovanja:

-

obvezno zavarovanje

-

kasko zavarovanje

-

zavarovanje proti kraji

 

Zavarovanje ne pokriva poškodb notranjosti vozila (poškodbe, ki nastanejo v notranjosti vozila in niso posledica prometne nesreče, najemnik plača v celoti), avtomobilskih pnevmatik, kolesnih obročev, pokrovov kolesnih obročev ter poškodb na podvozju vozila.

Ne glede na zavarovanje na najetem vozilu, je najemnik neomejeno odgovoren:

-

za škodo povzročeno na vozilu, ki jo je pod vplivom alkohola ali mamil povzročil on ali od njega pooblaščen voznik (dodaten voznik).

-

za škodo povzročeno namerno ali iz grobe malomarnosti (npr. zdrs s ceste zaradi neprilagojene vožnje glede na razmere na cesti).

-

v kolikor voznik v trenutku nastale škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja.

-

v kolikor je voznik pobegnil s kraja nezgode.

-

ter v primerih, ko je najeto vozilo vozil nepooblaščeni voznik; ko je voznik vozil za prepovedane namene; ko je naloženi tovor poškodoval vozilo ali je voznik vozil nestrokovno.

 

 

6. VOŽNJA V TUJINI

Za vožnjo najetega vozila izven Slovenije mora najemnik dobiti pisno soglasje najemodajalca. V primeru, da najeto vozilo ostane v tujini preko noči, je najemnik dolžan to parkirati v hotelski ali drugi varovani garaži.

 

7. TEHNIČNE TEŽAVE

V primeru tehničnih težav je pomembno, da se takoj obvesti poslovalnico v kateri ste vozilo najeli. Vozilo se sme popraviti samo pri pooblaščenih servisih, za morebitno menjavo delov je potrebno predložiti originalni račun servisa. Če popravilo ni opravljeno na predpisan način, najemodajalec stroškov ne prizna.

 

8. PROMETNA NEZGODA

V kolikor ste bili z vozilom udeleženi v prometni nezgodi je potrebno obvestiti policijo in si priskrbeti policijski zapisnik. Ob vračilu vozila je potrebno izpolniti izjavo o prometni nezgodi oziroma tehničnem problemu vozila. V primeru, da najemnik ob nezgodi ne priskrbi policijskega zapisnika, je dolžan sam kriti vse nastale stroške za popravila vozila.

 

9. VZDRŽEVANJE

Najemnik se obvezuje, da bo skrbel za vozilo in redno preverjal stanje olja v motorju in avtomatskem menjalniku (v kolikor se ta v najetem vozilu nahaja), hladilne tekočine, zavorne tekočine ter zračnega tlaka v zračnicah.

 

 10. GORIVO

Gorivo ni vključeno v ceno najema. Najemnik prevzame vozilo s polnim rezervoarjem goriva in tako tudi vrne. V nasprotnem primeru sme najemodajalec zaračunati poleg manjkajočega goriva tudi stroške polnjenja rezervoarja po veljavnem ceniku.

 

11. IZGUBA LASTNINE

Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je ta pustila v najetem vozilu ali na njem, v servisnem vozilu ali v poslovnih prostorih najemodajalca. Najemnik se s izrecno odreka vsaki zahtevi, ki bi izhajala iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami.

 

12. IZGUBA KLJUČEV, DOKUMENTOV ALI REGISTERSKIH TABLIC

Za izgubo zgoraj omenjenih predmetov je potrebno takoj obvestiti poslovalnico kjer ste vozilo najeli. Za izgubljene predmete se vam zaračuna stroške po veljavnem ceniku.

 

13. KRŠITEV CESTNOPROMETNIH PREDPISOV S STRANI NAJEMNIKA VOZILA

Vse prekrške in posledice le teh nosi stranka, ki je vozilo najela. V kolikor policija zahteva podatke o kršitelju, smo jih le te zakonsko dolžni posredovati.

 

14. NAJETO VOZILO NE SME BITI UPORABLJENO OZIROMA VOŽENO

-

za prevoz lahko vnetljivih ali nevarnih snovi;

-

za pogon ali vleko kateregakoli vozila ali predmeta;

-

za udeležbo na avtomobilskih tekmovanjih in testiranjih vozil;

-

v nezakonite namene (npr. carinski prekrški);

-

za nadaljnji podnajem tretji osebi;

-

nad dovoljeno hitrostjo;

-

če je voznik pod vplivom alkohola, mamil ali drugih zdravil;

-

za plačilni prevoz potnikov in blaga;

 

 

15. PLAČILA, ZAMUDE, JAMSTVO, STROŠKI:

Najemnik se obvezuje, da bo plačal obračunani znesek takoj ob vrnitvi vozila (fizična oseba) oz. v dogovorjenem roku (pravna oseba). V primeru, da najemnik tega ne stori, s tem izgubi morebitni popust, ki bi ga sicer imel, prištejejo pa se še zakonsko veljavne zamudne obresti. Iz plačil izterjanih po dogovorjenem roku se najprej poravnajo morebitni stroški izterjave in zamudne obresti, šele nato pa neplačane najemnine.

Najemnik jamči najemodajalcu, da ne bo utrpel nobene škode in nobenega sodnega postopka glede teh pravic in obveznosti in se zavezuje, da bo najemodajalcu povrnil vso škodo in vse stroške, ki bi mu iz teh naslovov morebiti nastali.

Najemnik mora najemodajalcu povrniti tudi vse sodne in izvensodne stroške, davke, pristojbine in druge izdatke, ki so povezani z najemom, z zavarovanjem izvajanja določil oziroma z nadzorom nad tem in pristojbine, ki jih je ugotovil najemodajalec. Tako najemodajalec po teh določilih in pogojih ni dolžan plačati nikakršnih stroškov

Za spore, ki bi nastali v zvezi s temi določili je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

 

 
 
Aktualno
 
AKCIJA MENJAVA PNEVMATIK ŽE OD 19,90€... Objavil armic/ Marec

Ugodna zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav, Grawe, ZM... Objavil armic/ Marec

 

Odpiralni čas:

Ponedeljek - Petek: 8:00 - 18:00


Sobota: 8:00 - 12:00

Nedelja in prazniki zaprto

T: 041 985 079
T: 01 756 50 78
E: info(at)armic.si


 
  2007-2015  © Armič d.o.o.

servis vozil ׀  vulkanizerstvo ׀ rent a car ׀ zavarovanje

     

web WVM